Logo
Logo
Krocket's Lands-hjemmeside

Medlemmer i fortolkningsudvalget
Fortolkningsudvalget består af følgende:
Pict Finn Kolbe
Formand
Klub: Tune, (DGI Midt- og Vestsjælland)
Repræsentant for
   Idrætsledelsen.

Pict Herluf Rasmussen
Udvalgsmedlem.
Klub:Kastrup (DGI Storstrømmen)
Repræsentant for
   Region øst.
Pict Tommy Risum Jensen
Udvalgsmedlem.
Klub: Vognsild, (DGI Nordjylland)
Repræsentant for
   Region nord.
Pict Finn Nielsen
Udvalgsmedlem.
Klub: Vesterhede, (DGI Sydvest)
Repræsentant for
   Region syd.